Wat kunt u zelf doen?

De Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora en Faunawet) beschermt de meeuwen.

Wat mag wel?

  • U mag passieve verjaagmethodes toepassen zoals vliegers, linten, spiegels, laser en angstkreten etc… mits ze al in gebruik zijn voordat de meeuwen terugkeren voor het broedseizoen.
  • “Harde” wering zoals vogelpinnen, draden, vogel weringnetten en dergelijke die de nestplekken onbereikbaar maken mag u altijd buiten het broedseizoen toepassen. Tijdens het broedseizoen moet u opletten dat u de nestelende meeuwen niet verstoord of hindert.
  • Buiten het broedseizoen mag u oude nesten verwijderen en eventueel wering op die plek plaatsen. Meeuwennesten van de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw zijn niet jaarrond beschermd.

Gemeente Haarlem komt u financieel tegemoet!

Als u meeuwenwering wilt plaatsen kunt u een tegemoetkoming van maar liefst €350,— incl. btw ontvangen. Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Wat mag niet:

  • Nieuwe nesten in aanbouw of in gebruik vernielen of weghalen.
  • Eieren kapot maken, verwisselen of anderszins manipuleren.
  • Meeuwen of jongen doden.
  • Actief meeuwen verjagen met bijv. angstkreten, een handlaser, een stok etc..

Gedrag van broedende meeuwen

Meeuwensoorten zoals zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen beschermen hun nesten goed.


Als er eieren in liggen zullen ze waakzaam zijn en als de jongen op het dak lopen zijn ze extra waakzaam. Hierbij zullen ze schijnaanvallen uitvoeren waarbij ze krijsen, vlak over uw hoofd vliegen en vaak ook nog poepen. De meeste mensen en dieren zullen hierdoor verjaagd worden en dat is nu precies hun doel.


In zeldzame gevallen zullen de meeuwen echt letsel veroorzaken omdat ze bijvoorbeeld op uw hoofd een schram veroorzaken. Maar pas ook op voor meeuwenpoep in uw ogen. De poep bevat diverse bacteriën en virussen en die kunnen vervelende ontstekingen veroorzaken. Verzorg en ontsmet wondjes die veroorzaakt worden door wilde dieren zorgvuldig. Raadpleeg indien nodig uw huisarts.


Wij adviseren om niet op uw dak te komen zolang de meeuwen aan het broeden of opvoeden zijn. Zo voorkomt u onnodig letsel en blijven de vogels relatief rustig.


Soms vallen meeuwenjongen van het dak op de grond in uw achtertuin of op straat. Ook daar zullen de meeuwenouders hun jongen blijven verdedigen. Meestal lopen de vogels geen letsel op. Mocht dat toch het geval zijn dan kunt u via de website dierenbescherming.nl naar een dierenambulance zoeken of direct 144 bellen. Ga niet achter de vogels aanjagen want dan kunnen ze per ongeluk de straat oprennen met alle gevolgen van dien. De meeuwenouders zullen hun jongen aan hun roep herkennen zodat ze blijven voeren, verzorgen en beschermen.