Over ons

Gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort werken samen met Anticimex om meeuwenoverlast aan te pakken. Wij hebben voor de gemeentes een plan van aanpak opgesteld en de daarbij horende ontheffing aangevraagd.


Het plan van aanpak beschrijft welke maatregelen mogelijk zijn om overlast door meeuwen te voorkomen of actief aan te pakken.


De ontheffing stelt de gemeente in staat om bepaalde handelingen uit te mogen voeren. De meeuwen, nesten en eieren zijn immers beschermd. Bepaalde handelingen zoals wering plaatsen of passieve verjaagmethodes (bijv. vliegers) zijn niet verboden. Maar actief verjagen (bijv. angstkreten of een handbediende laser) of eieren manipuleren zijn wel verboden. Het verwijderen van nesten van meeuwen die in aanbouw zijn of die in gebruik zijn is eveneens verboden. Samen en in nauw overleg met Alkmaar, Leiden en Zandvoort pakt Haarlem de overlast van meeuwen voortvarend aan.

Anticimex

Wij zijn specialist in faunamanagement in het stedelijk gebied. Wij bieden een breed scala van oplossingen om overlast door beschermde dieren zoals vogels op te lossen of te voorkomen.


Onze faunaspecialisten hebben ervaring in natuurbeheer, weidevogelbeheer, vogels ringen, verjagen, vangen, weren en beheren.


Onze klanten bestaan uit gemeentes, overheden, bedrijven, sportparken, vastgoedbeheer, vereniging van eigenaren en particulieren.

Aanpak

Voorkomen is beter dan genezen. Wij sturen bij voorkeur aan op preventieve maatregelen zoals kennis en wering. Maar als de overlast door bijvoorbeeld meeuwen te ver ontwikkeld is of als het gebied te groot is kunnen er andere maatregelen ingezet worden. Veel van die maatregelen zijn diervriendelijk en effectief. U kunt hierbij denken aan verjagen, vangen, verhuizen etc… Voor beschermde dieren vragen we een ontheffing aan.

Effect

Fysieke wering zoals vogelpinnen en vogelwerende netten zijn altijd 100% effectief. Alle verjaag- en weringsmethodes die op het gedrag inspelen moeten deskundig en zorgvuldig toegepast worden. Of en hoe succesvol een methode is hangt van veel factoren af. Onze faunaspecialisten informeren u graag over de mogelijkheden.

U kunt bij ons terecht voor:

Advies, inventarisaties, presentaties, wering, mitigerende maatregelen, vangen, verjagen, verhuizen, beheren.