Nestbeheer

U kunt bij ons nestbeheer bestellen en laten uitvoeren. U betaalt een eigen bijdrage van €25,--


Wat moet u doen om voor deze regeling in aanmerking te komen?

  1. U vraag bij ons het nestbeheer aan door hier te klikken. Vult u dit zo volledig mogelijk in.
  2. Indien nodig nemen wij contact met u op om aanvullende vragen te stellen.
  3. U ontvangt van ons een bevestiging per email.
  4. Wij plannen het werk voor u in en brengen u hiervan op de hoogte.

Belangrijk: nestbeheer mag alleen door deskundigen en met ontheffing uitgevoerd worden. De gemeente heeft deze ontheffing en laat het werk door ons uitvoeren. De werkzaamheden maken deel uit van een compleet plan van aanpak. De werkzaamheden worden door ons gerapporteerd aan de gemeente en de ontheffingverlener. Alle handelingen uit het plan van aanpak worden verwerkt in een eindrapport met bevindingen en conclusies. Centrale coordinatie en registratie is daarbij essentieel.

Wat is nestbeheer?

Een onderdeel uit het gehele plan van aanpak om de overlast van meeuwen te verminderen of te voorkomen is de inzet van nestbeheer. Het doel van nestbeheer is dat eieren niet uitkomen en dat meeuwen daarvan leren dat de broedlocatie geen succes oplevert. Vervolgens bekijken we of de meeuwen ervoor kiezen ergens anders te gaan broeden.


Als de eieren niet uitkomen zal het meeuwenkoppel geen jongen hoeven te verdedigen. Daarmee wordt het “scherpe” randje van hun aanwezigheid weggenomen. Er zullen geen jongen op het dak lopen waardoor het meeuwenkoppel waarschijnlijk eerder in het broedseizoen van het dak zal vertrekken. Daarmee neemt ook de overlast door gekrijs en vogelpoep af.

Zorgvuldig

Een zilvermeeuw of kleine mantelmeeuw legt 3 tot 5 eieren. Zodra het laatste ei gelegd is kunnen de eieren behandeld worden. Dat doen wij door ze te vervangen door imitatie eieren (nepeieren) of door de eieren in plantaardige olie te dompelen. De olie voorkomt verdere ontwikkeling van de vrucht. In alle gevallen is het belangrijk het legsel zo snel als mogelijk te behandelen omdat anders de vrucht te ver kan ontwikkelen. Als een vrucht te ver ontwikkeld is zullen wij geen behandeling toepassen. Dit is niet diervriendelijk.


Alle handelingen leggen wij nauwkeurig vast: datum, tijdstip, adres, meeuwensoort, weersomstandigheden, uitvoerder, bijzonderheden.


We stellen ook vast of een tweede bezoek noodzakelijk is. Dat kan om de volgende redenen:

  • er is wel melding gedaan van een nest maar er zijn nog geen eieren gelegd;
  • het legsel is tijdens ons eerste bezoek nog niet compleet;
  • er is sprake van een 2e leg. Dat komt soms voor.

U betaalt bij het tweede bezoek opnieuw €25,-- eigen bijdrage.